Skip to content

Edukacja

Każdemu z nas leży na sercu edukacja dzieci. Nie od dziś wiadomo, iż czego Jaś nie się nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Nauczanie to bardzo ważny element w w życiu naszych pociech, gdyż zapewnia im prawidłowy rozwój, przystosowuje do życia w społeczeństwie i zapewnia godziwą przyszłość. Read All

Edukacja a rodzice

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważnym etapem w życiu dziecka. Kształtuje jego postawę do dalszej nauki. Edukacja dzieci w tym wieku ma za zadanie pomóc w poznawaniu siebie, rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie, przyswajanie wiedzy o wartościach, zasadach moralnych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych. Read All

Edukacja domowa

Nie wszystkie dzieci uczęszczają do szkoły. Niektóre uczą się po prostu w domu. Edukacja dzieci w domu jest legalna. Nauczanie domowe jest dopuszczane w systemie prawnym, choć mało które rodziny z niego korzystają. Dzieci nauczane są przez swoich rodziców, opiekunów prawnych oraz wyznaczone przez nie osoby. Read All

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym

board-928381_640Dziecko w wieku przedszkolnym intensywnie się rozwija, nabywa różnych umiejętności. Uczy się malować, rozwija zdolności manualne, muzyczne, uczy się podstawowych czynności związanych z codziennym życiem. Nauczanie przedszkolne wiąże się nie tylko z przekazywaniem wiedzy, ale również z nauką samodzielności i kształtowania umiejętności interpersonalnych. Read All