Skip to content

Rodzice

Edukacja a rodzice

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważnym etapem w życiu dziecka. Kształtuje jego postawę do dalszej nauki. Edukacja dzieci w tym wieku ma za zadanie pomóc w poznawaniu siebie, rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie, przyswajanie wiedzy o wartościach, zasadach moralnych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

Edukacja domowa

Nie wszystkie dzieci uczęszczają do szkoły. Niektóre uczą się po prostu w domu. Edukacja dzieci w domu jest legalna. Nauczanie domowe jest dopuszczane w systemie prawnym, choć mało które rodziny z niego korzystają. Dzieci nauczane są przez swoich rodziców, opiekunów prawnych oraz wyznaczone przez nie osoby.