Edukacja a rodzice

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważnym etapem w życiu dziecka. Kształtuje jego postawę do dalszej nauki. Edukacja dzieci w tym wieku ma za zadanie pomóc w poznawaniu siebie, rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie, przyswajanie wiedzy o wartościach, zasadach moralnych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

Nauczanie to pozwala na rozwijanie mowy i kształcenie poprawności językowej, rozwijanie aktywności fizycznej, wdrożenie postaw prozdrowotnych. Nauczyciel powinien wpływać na pozytywny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka. Na pedagogu spoczywa więc duża odpowiedzialność, jednak to rodzice w pierwszej kolejności powinni uczyć prawidłowych postaw,dobrze wychowywać swoje dzieci, szkoła powinna w tych działaniach pomagać.