Edukacja domowa

Nie wszystkie dzieci uczęszczają do szkoły. Niektóre uczą się po prostu w domu. Edukacja dzieci w domu jest legalna. Nauczanie domowe jest dopuszczane w systemie prawnym, choć mało które rodziny z niego korzystają. Dzieci nauczane są przez swoich rodziców, opiekunów prawnych oraz wyznaczone przez nie osoby.

Na początku wkład rodziców, opiekunów jest większy, gdy dziecko uczy się czytać i pisać. Później więcej czasu zajmuje im samodzielna nauka. Edukacja ta jest uzupełniana różnymi wyjazdami, zwiedzaniem zabytków, obserwacją przyrody, uczestnictwem w kołach zainteresowań, rozwijaniem pasji. Jeśli rodzic nie czuje się najlepszy w danym przedmiocie, może zatrudnić nauczyciela, który pomoże w nauczaniu.