Media i relacje z nimi

W ramach działań firm ważne jest budowanie w długim okresie czasu pozytywnego wizerunku na rynku. Jednocześnie w ramach komunikowania się na rynku realizowane są działania PR w ramach których ważnym elementem są media relations. Jest to relacja z mediami, która pozwala na tworzenie odpowiednich komunikatów w różnych sytuacjach. Jednocześnie odpowiednie relacje z mediami to obecnie zarówno działania dotyczące relacji z mediami tradycyjnymi oraz internetowymi, czyli nowymi mediami.

Co to są media relations?

Za realizowanie odpowiednich kontaktów z mediami w ramach również media relations odpowiadać muszą specjaliści. Mogą to być media relations zarówno specjaliści bezpośrednio pracujący w działach PR poszczególnych firm a jednocześnie mogą to być również specjaliści działający w ramach agencji PR. Oczywiście wybór poszczególnych specjalistów w ramach poszczególnych działań PR zależy przede wszystkim od sytuacji, w której mają być realizowane wizerunkowe wywiady, notki prasowe.

Źródło: BestBrandsPR